14. april 2013

Nytt trossamfunn

Wordfeud League of Honour
Co/ Eskil Åsmul

Fylkesmannen i Oslo
Postboks 8111 Dep.,
0032 OSLOSØKNAD OM TILSKUDD TIL TROSSAMFUNN

Wordfeud League of Honour søker med dette støtte for trossamfunn. Vi vil i de påfølgende avsnittene påvise hvordan trossamfunnet tilfredsstiller lovgivningen på feltet.

§ 1. Livssynssamfunn med meir enn 500 medlemer med rett til tilskot, jf. § 5 i lova, kan krevje årleg tilskot frå statskassa.

Wordfeud League of Honour har pr i dag 9609 medlemmer. Samfunnet møtes på nettstedet wordfeud.aasmul.net

§ 2 For å få tilskot må livssynssamfunnet føre eit høveleg medlemsregister.

Wordfeud League of Honour fører medlemsregister over medlemmenes brukernavn og mailadresser.

§ 3. Søknad om statstilskot skal sendast for eitt år om gongen til fylkesmannen.

Dette er den første søknaden.
§ 4. Første søknaden skal gi opplysningar om:
a)
det livssynet samfunnet byggjer på

Wordfeud League of Honour er et samfunn av mennesker som spiller Wordfeud. I dette spillet får man tildelt brikker. Hvis man får utdelt en blank brikke er sjansen mye større for å vinne spillet enn hvis man for eksempel får en W.

Det hevdes at brikkene i dette spillet deles ut tilfeldig. Utenforstående og ateister tror faktisk på dette. Den som spiller spillet mye, vil gjennom flere faser gå bort fra en slik hedensk oppfatning.

Den vandring man legger ut på er en reise over høye topper og dype daler, rett etter de mest himmelske opplevelser faller man utfor bratte stup, man er helt ute av stand til å kontrollere det selv. Man vil gå gjennom faser av tvil og selvransakelse. Hva har man gjort for å fortjene ENDA en W? Hvor gikk man vekk fra den rette vei?

Så følger åpenbaringen, erkjennelsesfasen.

Kraften som fordeler brikker er formløs, usynlig, den er i alt og alle, men menneskesinnets begrensninger gjør det umulig for oss å få grep på en slik kraft. Wordfeud League of Honours personifisering av denne kraften kalles Brikkemajoren. Han er vår parallell til andre trossamfunns gudeskikkelser. Han fordeler brikkene til de som har fortjent dem. Han ser, hører, straffer og belønner.
b)
opplysningar om utbreiing av samfunnet

Wordfeud League of Honour har medlemmer i alle norske fylker og i en rekke land verden rundt. Det er ved siden av Smiths Venner det eneste verdensomspennende trossamfunn som har startet i Norge.

opplysningar om organisasjonen

Organisasjonen styres av Dommere. Vi har to Dommere i Norge som har forskjellige områder. Videre har vi Dommere i Sverige, Danmark, Nederland, og en engelsk Dommer for det internasjonale samfunnet.

opplysningar om virke

Organisasjonens virke er å arrangere Wordfeud-turneringer. Disse er åpne for alle, uavhengig av alder, legning og livssyn.


Wordfeud League of Honour søker for 2013 støtte på kroner

1,-
For Wordfeud League of Honour
Eskil Åsmul