4. oktober 2013

Grafer mot forholdisme

I det norske språket brukes "i forhold til" alt for mye.

"I forhold til" er et sammenlignende utsagn. Hvis du finner denne i en setning, skal det finnes to størrelser i setningen som kan sammelignes. Og hvis størrelser kan sammenlignes, lar det seg gjøre å tegne en graf over dem. Mitt prosjekt er å tegne de grafene.

Eksempler på gyldig bruk av "i forhold til":

Tidligere har det vært en lav andel arbeidsledige i Stokke i forhold til resten av landet

OK, så, hvordan blir det i en graf?

Ser fornuftig ut.

Joker er en dyr butikk i forhold til konkurrentene


Ser fortsatt fornuftig ut. Fremdeles har vi med sammenlignbare størrelser å gjøre.

Jeg er veldig positiv i forhold til å bli stortingspresident

Man kan anta at Olemic Thommesen her erstatter preposisjonen "til" med "i forhold til". 

Men dette er jo en mann som skal innta Norges høyeste stilling etter kongen, vi må anta at han mener det han sier. Og da er det lov å se for seg en slik graf:


Det er nå blitt min oppgave å tegne disse grafene.

Jeg har forøvrig stor forståelse for at feilen gjøres. Jeg er også en tildigere "i forhold til"-misbruker. For min egen del fant jeg ut at mine gale "i forhold til" stort sett alltid kan erstattes med "med hensyn til". Det fører ikke nødvendigvis til stor formuleringskunst, det fins oftest et bedre valg, men det lar meg produsere korrekte setninger i snakketempo. Så når jeg nå røler avgårde og smella styrer rett mot et "i forhold til"-overtramp, kan jeg, istedet for å stoppe opp i samtalen og tenke ut korrekt preposisjon, bare slenge inn et "med hensyn til" og bable videre.

For videre fordypning, her er språkrådets sider om forholdisme.

6 kommentarer:

Robin sa...

Dette har jeg sansen for!

Som tidligere bosatt i Stokke er jeg imidlertid forplikta til å påpeke at grafen viser at det har vært en lav andel arbeidsledige i Stokke i forhold til resten av landet. Og så er det ikke greit å bruke % i overskrift og for et par punkter, men ikke på aksen for andel. Skal ta det opp med Bjørg hvis jeg treffer henne.

Diva sa...

Alle Journalister burde vært tvangssendt på kurs i forhold til i forhold til.

Esquil sa...

hehe

takk robin, har rettet opp nå!

Iversen sa...

Bra, Robin!

Jeg heter for øvrig Espen, og er i likhet med Eskil en tidligere "i forhold til"-misbruker. Det gjør vondt å tenke på, men det er fint å se at tidligere syndere også kan bidra til et bedre samfunn.

Anonym sa...

Jeg er selv en "i forhold til"-misbruker, men jeg er på bedringens vei, tror jeg.

Esquil sa...

på bedringens vei med hensyn til hvem? :)