29. mars 2018

Kunst i Oslo: Et Narrespill


Bertrand Wiese fant tidlig i 1950-årene fram til et skulpturalt uttrykk som ikke ga assosiasjoner til noe i den ytre virkelighet, og dette preget fastholdt Wiese siden i sine arbeider. Verket framstår som gjennombrutt og delvis forvridd, der formen synes å være forskjøvet i både plan og akse. Bronsens levende overflate røper at denne formen synes å ha vokst fram under modelleringen. Bronseskulpturen Den Gulkledde er basert på en tidligere skisse, og ble realisert for kommunale midler for plassering i 1983 utenfor det den gang relativt nyetablerte Bestumkilen. 

Skulpturen er også utgangspunkt i teaterstykket Et narrespill, preget av den samme  dynamikken og bevegelsen som man gjenfinner i skulpturen. Teaterstykket viser nok at Wieses begavelse i større grad lå innen billedkunst. At Wiese har valgt en annen tittel på teaterstykket og skulpturen har ført til en viss forvirring, og man vil i en del sammenhenger finne skulpturen listet som Et narrespill, men det er altså Den gulkledde som er verkets tittel.  

Ingen kommentarer: