6. mars 2006

KlimaHAHOHOHAHAforandringer

Jeg har klart meg uten bil i seks år. Derfor føler jeg at jeg ikke yter nok til det vakre solidaritetsprosjektet vi i Vesten har gående med ihvertfall en del av muslimene. Denne reklameplakaten er alt jeg kan bidra med.

Ingen kommentarer: