2. mai 2008

En atomfysisk teori. En vill en.


Dette er del 3 av min teori om hvorfor mennesket stammer fra aliens.

Del 1 påviste mangler i teorien om at mennesket stammer fra apene.
Del 2 viste at det fins en enorm mengde UFO-observasjoner.

Det UFO-rapportene ikke kan forklare er mangelen på håndfaste bevis. Hvis det har svevd romskip over oss i lange tider, hvorfor fins det ikke så mye som et skarve dørhåndtak å vise til?

For å svare på det skal vi til partikkelfysikkens glade verden. Partikkelfysikerne holder til i en sirkulær tunnel under jorden i Sveits, den såkalte CERN. Der bor de fordi det er en kjent sak at så mye rart kan hende når man bor i en tunnel. Forskerne sender partikler mot hverandre i tunnelen, smeller dem sammen og forsker på kollisjonene for å finne nye partikler. Slik finner de byggeklossene universet er bygd av.

Nå er det lenge siden jeg hadde kontakt med det harde partikkelforskermiljøet, så noen unøyaktigheter kan finnes i det påfølgende resonnementet. Men forskerne i CERN har funnet ut at ca. alle de kjente partiklene har hver sine antipartikler. For eksempel positronet, som er antipartikkel til elektronet. Når man smeller en partikkel og en antipartikkel sammen forsvinner begge, dvs. de blir omgjort til energi.

Forskerne tror også at det fins en partikkel som formidler gravitasjon. Partikkelen som forteller for eksempel en stein hvor jorda er til enhver tid, slik at steinen vet hvor den skal falle hvis du slipper den. Sånt er nyttig kunnskap for enhver stein.

Denne gravitasjonsformidlende partikkelen har fysikerne kalt gravitonet. All masse som har tenkt å veie noe må sende ut gravitoner. Stort mer vet man ikke om dem, for gravitoner er ikke påvist, man bare tror at de fins.

Men siden partikler har antipartikler, bør også gravitonet ha en antipartikkel, antigravitonet. Og da må det finnes masse som sender ut antigravitoner. Jeg ser to muligheter for hvordan denne antimassen vil oppføre seg. Enten vil den være upåvirket av gravitasjon, eller den vil bli frastøtt av jorda i stedet for å bli tiltrukket, akkurat som magneter med like poler. Den veier ikke kilo og tonn men minuskilo og minustonn.

Det er ikke funnet antimasse på Jorden. Det er derfor nærliggende å anta at antimasse blir frastøtt av vanlig masse. Antimassen må ha blitt slynget vekk helt i starten av historien, rett etter Big Bang.

Det meste forsvant sannsynligvis også ut av galaksen, men ikke nødvendigvis alt. Hvis man tenker seg fire nabostjerner som står sånn i forhold til hverandre at de danner en pyramide, kan det være et punkt inne i pyramiden hvor gravitasjonen øker i alle retninger. Antimassen vil da antifalle til dette punktet, hvor den samler seg. Dette er cirka det punktet der alle de fire stjernene ser like sterke ut. Selv om stjernene har flyttet seg en del siden Big Bang, flytter de seg proporsjonalt, slik at pyramiden forsvinner ikke, den bare vokser, og antimassen slipper ikke ut.

Fire stjerner er minste mulige gitter, men også fem, seks, osv, stjerner kan danne en slik konstellasjon som sperrer antimasse inne i Melkeveien.

Hypotesen blir at noen av de stjernene vi ser på himmelen er slike antimassestjerner låst inne i en galakse av masse. Det fins antimasseplaneter rundt de stjernene. Det fins sivilisasjoner på planetene. Og de har bygd romskip og kommet hit. Da vil de bruke energi for å presse seg ned i gravitasjonsfeltet vårt, omtrent som hvis vi prøver å presse en ballong ned i havet. En UFO som lander på bakken burde da være varm og kanskje rødglødende av energibruken. Det stemmer med observasjonene. Skal de bevege seg langs himmelen vil en kraft presse dem oppover, og har de da en ujevn motorkraft vil de fort kunne bevege seg i små buer som bues oppover, ikke nedover. Dette stemmer med observasjonene.

Alien-gjenstander som mistes og faller av vil falle opp, ikke ned. De vil suse ut i verdensrommet og ikke stoppe før de når en antimasseplanet. Det forklarer hvorfor vi aldri finner noe UFO-bevis på jorda.

15 kommentarer:

Avil sa...

Heilt klart.

Anonym sa...

Akkurat dette siste poenget ditt har jeg faktisk ikke tenkt på før. Interessant innlegg.

Selve teorien om at menneskearten er en ape som er genmodifisert av aliens er forsåvidt ikke ny, hvilket du sikkert vet. Von Däniken, Raelianerne og en drøss andre har hevdet det samme tidligere.

Men jeg forstår ikke hvordan aliens eventuelt skalle klare å tukle med menneskets materie-genom hvis de selv består av antimaterie? Dette ville jo ikke resultere i annet enn annihilasjon av begge parter.

(Hvis du da i det hele tatt mener dette seriøst.)

Anonym sa...

Damn. Skriveleif. Trenger søvn.

Esquil sa...

avil: heldigvis forstår jeg ikke ironi.

fraterpan: ser ikke skriveleifen sånn umiddelbart. bra kommentar.

tenkte ut det om mennesket=ape+alien selv, har fått høre i ettertid at andre har tenkt det samme. som tyder på at det ikke er helt idiotisk tenkt.

antimasse og antimaterie må ikke forveksles. Antimaterie som kolliderer med materie fører til annihilasjon (blir til energi), men hva som skjer når antimasse og masse møtes er ikke godt å si, alt vi 'vet' om antimasse er at den sender ut antigravitoner. Og en alien og et menneske sender ikke ut nok slike til å frastøte hverandre mer enn to mennesker gravitasjonsmessig tiltrekker hverandre, altså ignorerbart. så det forhindrer ikke genom-tukling.

mener teorien seriøst, joa, som en hypotese. om jeg tror at hypotesen er sannsynlig? nnnnnnn......neste kommentar takk.. :)

Elisabeth sa...

Jeg holder meg til å se Men In Black 45 ganger i året og Nærkontakt av 3 grad - så er kvoten min av ailiens fylt opp rimelig bra.

e sa...

Jeg er så glad du tar opp dette. Myndighetene prøver bevisst og skjule sannheten for oss. Stå på og ikke la CIA/Statoil/Kameratklubben knekke deg! Sannheten vil seire!
Men et lite aber da; Antimassen kommer jo gjerne sammen med antimaterien. De er liksom et team. Men pokker heller, dette er avanserte beings. De har sikkert en løsning på sånt. Setter opp et kraftfelt eller noe.

Anonym sa...

Inni det hodet ditt, Esquil... Det må være ett spennende sted å oppholde seg ;-) tar du imot sight-seeing turister?

Anonym sa...

Herlig topic!

Hvor kommer dette med antimasse fra? Finner lite om det paa weben, saa fint om du har noen referanser. Er det rett og slett noe du selv har funnet paa? Uansett ville vel den slags frastoetende kraft ha blitt maalt av astronomer om slik masse av betydning var tilstede i vaart synsfelt av universet, og da er jeg overrasket over aa aldri ha hoert om det.

Antigravitonet ditt er paa mange maater unoedvendig. Fotonet betraktes som sin egen antipartikkel og det er ingen forskjell paa fotoner som propagerer mellom to elektroner eller ett proton og ett elektron. Dette ekskluderer selvsagt ikke antimasse i seg selv.

Hvis antimassen ikke annihilerer med masse er det ingenting i veien for at stabile hydrogener av ett antimasse elektron og ett masse proton (eller omvendt) skulle kunne dannes, da gravitasjonskraften er forsvinnende liten i forhold til den elektromagnetiske. Ergo burde det finnes antimasse her paa jorden og et blandingshydrogen av typen over ville ha maalbare forskjeller fra et vanlig massehydrogen. Slike forskjeller har jeg aldri hoert om.

Om en UFO er blitt roedgloedende maa det vaere paa grunn av friksjonskrefter i atmosfaeren, at den jobber mot et antigravitasjonsfelt har ikke noe med saken aa gjoere, det vil kun oeke UFOens potensielle energi.

Foeler mye staar og faller paa denne antimassen, fint om du kommenterer dette.

Esquil sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Esquil sa...

antimasseteorien er sugd av eget bryst ja. jeg hadde ganske god tid til å tenke i en periode. det er antimasseideen jeg liker best av teorien over, det er når det blir stjerner og planeter og romskip av antimassen at vi kanskje sliter.

man skulle tro at antimasse burde vært observert av astronomer, men er det noe de ikke har kontroll på så er det masse. de snakker jo om svart usynlig masse som utgjør 90% av massen i det observerbare universet. det er bare en annen form for å si at de ikke har filla snøring.

hvorvidt det er ingenting i veien for en kobling mellom antimasse- og massepartikler vet vi ikke, vi vet ikke om antimasse består av kompatible komponenter med vår type masse. alt vi har på antimassen er at gravitasjonen virker motsatt av all masse vi kjenner, så hvorfor skulle de andre kreftene som virker mellom partikler oppføre seg som normalt? kanskje har antimassen et eget sett av krefter som vi ikke kjenner til, mens elekromagnetisme og sterke og svake kjernekrefter er like irrelevant for disse partiklene som en magnet er for en pølse.

antimasse må jo bestå av andre kvarker enn våre, ikke noe sær sjarm topp bunn der i gården, jeg tror faktisk antikvarkene heter johann, olav og koss, og da har du helt andre regler. for eksempel kanskje elektronekvivalentene surrer rundt inne i kjernen og stadig går ned rundetidene. sånt vet vi ikke før vi får lagt noe seriøs snurpenot ytterst i stratosfæren og fanget en UFO.

Anonym sa...

Hei.

Du kan godt innfoere et nytt sett med fundamentale partikler og krefter, men det forandrer ikke det faktum at den sorte materien har en tiltrekkende gravitasjonskraft, altsaa er det masse per se, ikke antimasse. Det stemmer at de ikke vet hvilke partikler massen bestaar av, de kan bare si at det maa vaere fermioner uten ladning osv. Supersymmetrien har en veldig god kandidat til denne materien i noeytralinoer. Noeytrinoer har ogsaa vaert oppe til diskusjon, men jeg tror ikke de regnes som noen het kandidat lenger. Det boer nevnes i denne sammenheng at Supersymmetri er hittil ikke blitt observert, men LHCeksperimentene paa CERN kan muligens gi svar paa dette...

En konsekvens av det du sier om kreftene gjoer at vi aldri vil kunne observere aliens. Fotonene som treffer netthinna di vil aldri kunne fortelle deg at det akkurat nu staar et romskip ute i hagen din. Dette fordi antimassen ikke er koblet til den elektromagnetiske krafta og romskipet er transparent for alle som ser mot det. Har du lest om naerkontakt der vedkommende har beskrevet at han ikke saa noe som helst unormalt, men kjente at det var en svak kraft som holdt han borte fra et omraade og at han straks konkluderte med at dette maatte vaere et romskip. Jeg skal ringe tusentipset straks jeg kjenner at det kommer en svak trekk imot ;)

Esquil sa...

Fotoner reflekteres åpenbart når de kolliderer med antimasse, vi ser jo UFO'ene :) du trenger ikke den elektromagnetiske kraften for at det skal funke, et nøytron reflekterer også fotoner. det er biljard.

du kan ikke konkludere med at du vet hva som skjer i en kollisjon mellom et foton og materie vi ikke kjenner egenskapene til. gjennomsiktig antimasse er en interessant teori, men ikke et ufravikelig krav.

ja, masseøkning, men poenget var at astronomene ikke har kontroll. det kan være de mangler kontroll på 90% masse, eller 92% masse og 2% antimasse.

Min favoritteori om den svarte massen i universet er ellers at gravitoner har en evne som andre partikler mangler, nemlig å passere over fra parallelle dimensjoner. Slik at en annen dimensjon kan ligge kloss inntil vår, og alt vi merker er vekten fra den. den teorien er ikke min, tror jeg leste det hos stephen hawking.

Anonym sa...

Noeytronet har en indre struktur bestaaende av tre ladede kvarker, saa dette er ikke i konflikt med det jeg tidligere har sagt. Fotonet kobler kun med ladede partikler, kvanteelektrodynamikken sier saa. Den er kanskje verdens mest suksessfulle fysiske teori og er i latterlig godt samsvar med det vi observerer. Dette er avansert biljard ;)

Du har rett i at jeg ikke kan konkludere med hva som skjer om naar et foton treffer antimasse, men jeg kan si noe om hva vi kan observere. Skal vi kunne se romskipet maa fotoner reflekteres paa overflaten. Reflekteres de paa overflaten er det en interaksjon og da er det et ufravikelig krav at antimasse har en kobling med fotonet. Svart materie har ingen kobling med fotonet, ergo er det ikke en blanding av masse antimasse med totalvekt 90%. Astronomene har ikke 100% kontroll, men de kan si noe (se tidligere kommentar). Du kan ikke frigjoere deg fra den "jordiske" fysikken selv om du innfoerer nye ting, fordi det er grensesnittet vaart.

Det du nevner til slutt virker kjent. Jeg har lest om en stringteori som beskriver det samme fenomenet. Der var det ikke mindre enn ni dimensjoner totalt. Forstaa det den som kan...

Jeg skjoenner godt at du oensket aa ha med del 3 i "hvorfor mennesket stammer fra aliens" da det er vanskelig aa akseptere saa faa haandfaste bevis. Innfoering av en ny form for masse virker interessant ved foerste oeyekast, men ved naermere ettersyn er det klart at dette ikke er kompatibelt med dagens vitenskap. Teorier som skal proeve aa forklare nye fenomen blir ofte proevd opp imot det vi allerede "vet". Er det store forskjeller impliserer det at noe er feil. Vi kan ikke forkaste naturlover for aa proeve aa forklare UFOer og aliens, det synes iallefall jeg er soekt.

Anonym sa...

Jeg har heldigvis lest Dan Brown så jeg har lest om både antimasse og CERN før. Spennende teori som jeg ikke kan føye noe til, for dette er noget over min fatteevne, kjenner jeg. :)

Anonym sa...

Fårestill dere en kuleformet magnet og en motpol også i form av en kule.Kall den første Jorda med gravitasjon, og den andre Anti-Jord men anti-gravitasjon. Aliener som reiser fra en slik "Anti-Jord" trenger ikke å bli presset bort fra vår jord, lik som en stein herfra ikke ville blitt dratt mot anit-gravitasjon, selv om den går mot gravitasjonen vi har på jorda.