5. oktober 2008

Et oppsiktsvekkende eksperiment. Del 3. (siste del)

OK, så jeg fant ut at mine egne tider på 1000-meters intervaller tyder på at tiden går raskere nå enn for 20 år siden.

For å verifisere at det ikke var meg det var noe galt med, begynte jeg å samle data fra andre testobjekter. Dvs. andre som løp 1000-meters intervaller for 20 år siden og som kan løpe på nytt i år for å sammenligne tidene – gitt samme innsats.

For at testresultatene skulle bli mest mulig relevante, la jeg stor vekt på å ikke sammenligne epler og pærer. Derfor la jeg inn som regel at alle skulle måles opp mot sine egne tider – og ingen andre. Dette er tross alt seriøs forskning.

Det var heldigvis ikke meg det var noe galt med. Resultatene var like oppsiktsvekkende hos de andre testobjektene. Samtlige sa at det føltes som de løp like fort nå som for 20 år siden, men klokken viste noe helt annet. På samme måte som på mine egne intervaller.

Utvalget mitt var stort nok til å gi et statistisk signifikant forskningsresultat. Det synes derfor for meg bevist at klokkene går raskere nå enn for 20 år siden.

I analysearbeidet i ettertid har jeg prøvd å finne årsaker, konsekvenser og sammenhenger. La oss ta dette punkt for punkt:

1. Døgnets lengde.
Døgnets lengde var 24 klokketimer for 20 år siden. I dag er døgnets lengde fremdeles 24 klokketimer, og vi har nettopp bevist at en klokketime var lengre før. Ergo er døgnets lengde kortere nå enn for 20 år siden.

Dette forklarer det som ofte blir omtalt som tidsklemma:
- De timene vi har mellom jobb og sengetid er kortere nå enn for 20 år siden. Derfor får vi ikke utrettet like mye på fritiden.
- De timene vi har på jobb er kortere nå enn for 20 år siden. Derfor får vi ikke utrettet like mye på jobb.
- De timene vi har til å sove er kortere nå enn for 20 år siden. Derfor er vi ikke like uthvilt om morgenen nå som vi var den gang.


Døgnet sammenfaller med jordens rotasjon rundt sin egen akse. Siden vi fortsatt har sol om dagen og mørke om natten, betyr dette at jordens rotasjon nå har større hastighet. Dette forklarer økningen i antall orkaner og typisk ekstremvær. Prøv selv å rotere rundt din egen akse, og finn ut om det ikke blåser litt mer rundt ørene når du roterer fortere.

2. Årets lengde.
Årets lengde var 365,24 døgn for 20 år siden. I dag er døgnets lengde fremdeles 365,24 døgn, og vi har nettopp bevist at døgnets lengde er kortere nå enn for 20 år siden.

- Dette forklarer hvorfor årstidene synes å gå så mye raskere nå enn tidligere:
- Det forklarer hvorfor man ikke rekker å rydde vekk julepynten før påske, og påskepynten før jul.
- Det forklarer hvorfor dagens studenter ikke rekker igjennom like mye pensum i løpet av et studieår som tidligere års studenter.
- Det forklarer hvorfor sommerferien ikke lenger føles som en evighet, men mer som en utvidet langhelg.
- Det forklarer hvorfor folks forventede levetid i antall år har økt betraktelig. Vi lever like lenge som før, men det er bare året som er kortere.


Året sammenfaller med jordens rotasjon rundt solen. Siden vi fortsatt har sommer, høst, vinter og vår på tilnærmet rett plass, betyr dette at jorden snurrer roterer raskere rundt solen nå enn tidligere.

3. Jordens avstand til solen
Vi har nettopp vist at jorden i dag bruker kortere tid rundt solen enn tidligere. Dette kan ha to mulige årsaker: Enten har en ytre kraft aksellerert jordens hastighet i sin bane, eller så må jorden nå følge en kortere bane rundt solen.

Det er usannsynlig at jorden kan ha blitt tilført aksellererende krefter i det tomme verdensrommet. Dermed står vi igjen med at jorden nå må følge en kortere bane rundt solen. Som igjen betyr at radiusen i banen er mindre, og dermed at jordens avstand til solen er blitt kortere.

Dette forklarer hvorfor det er blitt så mye varmere i været:
- Det forklarer hvorfor gjennomsnittstemperaturen i verden har steget de senere årene.
- Det forklarer hvorfor isen smelter ved polene.
- Det forklarer hvorfor det nå knapt kommer snø om vinteren.

4. Hva som bragte jorden ut av bane
For at jorden skal kutte ned på radiusen i sin bane rundt solen, må enten gravitasjonskraften mellom jorden og solen ha blitt sterkere, eller så må jordens hastighet i sin bane ha avtatt.

Det er usannsynlig at jorden kan ha blitt tilført retarderende krefter i det tomme verdensrommet. Det er også usannsynlig at solen har økt sin egenvekt, så mye energi som avgis derfra. Dermed står vi igjen med at jorden nå må ha økt sin egenvekt slik at gravitasjonskraften mellom jorden og solen økte nok til å trekke jorden nærmere.

Fra fysikktimene på skolen husker vi at blant andre Einstein påviste en sammenheng mellom energi og masse. Som igjen betyr at jorden for å få økt sin masse må ha fått tilført energi som ikke har blitt avgitt. Lagring av energi vil med andre ord øke jordens masse.

I det normale kretsløpet tilføres jorden energi utenfra i form av stråling fra verdensrommet. En del av den tilførte energien kommer som lys- og varmeenergi fra solen. Gjennom fotosyntese overføres energien til nye former og blir føde for levende organismer – deriblant mennesker. De levende organismene forbrenner energien fortløpende, og avgir varme og gasser som stiger opp i atmosfæren og derfra tilbake til verdensrommet. Det er et nullsumspill.

Problemet oppstår dersom de levende organismene tar til seg mer energi i form av føde enn de klarer å forbrenne. Den energien som lagrer seg som bilringer rundt midjen avgis ikke til verdensrommet igjen, og bidrar derfor til å øke jordklodens totale masse.

Konklusjonen er at en gruppe mennesker rett og slett har spist for mye, og gjennom dette øket jordens vekt så mye at den ble trukket ut av sin bane.

5. Klokketid
Vi har vist at både døgnets og årets lengde har blitt kortere. Man skulle da tro at dette ville ha blitt avslørt av klokkene våre på den måten at døgnet ikke lenger inneholdt like mange klokketimer. Men slik er ikke virkeligheten. Alle klokkene ser ut til å ha fått justert hastigheten sin like mye, og dette går i takt med jordens rotasjonshastighet.

Dette tyder på at klokkene har blitt manipulert til å gå raskere, slik at ingen skal oppdage at døgnet har blitt kortere. Som igjen betyr at noen må kjenne til fenomenet – og kanskje også være de som har forårsaket det. Dvs. at de har spist for mye.

For å manipulere alle verdens klokker må man stå i ledetog med de som produserer klokker, eller bestikke dem. I dagens samfunn blir klokker produsert i enten Sveits eller i Asia. Teorien er derfor at de som har forårsaket fenomenet har bestukket både sveitserne og asiatene for å dekke over skaden.

- Dette forklarer hvorfor det er så mye penger på hemmelige kontoer i Sveits.
- Dette forklarer asiatenes økonomiske opptur i nyere tid.6. Hvem som har bestukket klokkemakerne.
Når vi nå vet at klokkemakere i Sveits og Asia har blitt bestukket for å dekke over en stor fadese, er neste steg å finne ut hvem som har bestukket dem.

Det sikre tegnet man skal se etter, er at en nasjon har stor utenlandsgjeld. Den nasjonen som peker seg ut med stor utenlandsgjeld – og som har pådratt seg den i nyere tid – er USA. Det synes derfor som en naturlig konklusjon at det er USA som har bestukket klokkemakerne.

I denne sammenheng må vi skandinaver regnes som en uavhengig tredjepart – og det er viktig når man skal forske på dette nivået.

- I følge skandinavers generelle oppfatning er innbyggerne i USA overvektige – noe som underbygger teorien om at det er amerikanerne som har spist seg så korpulente at jorden har blitt bragt ut av bane.
- I følge skandinavers generelle oppfatning er størsteparten av amerikanernes forbruk knyttet til hamburgere og biler.


Tenk selv på dette en liten stund: Hamburgere er billig i USA. Biler er billig i USA. Hvordan skal de da kunne pådra seg så stor utenlandsgjeld om det ikke var for å bestikke asiater og sveitsere?

Jeg tror ytterligere bevis er overflødig.
7. Den totale sammenhengen
I mitt analysearbeid har jeg kommet frem til følgende:

A. Innbyggerne i USA har spist så mye og mosjonert så lite at de har blitt overvektige.

B. Dette har ført til at jordens totale masse har økt.

C. Dette har igjen ført til at gravitasjonen mellom jorden og solen har økt.

D. Som igjen har ført til at jorden har blitt trukket ut av sin bane, og fått en kortere radius i sin rotasjon rundt solen.

E. Dette får en del uheldige konsekvenser, slik som at temperaturen øker og ekstremvær herjer.

F. Det fører også til at både døgnet og året blir kortere.

G. USA har prøvd å dekke over fadesen ved å bestikke klokkemakere i Sveits og Asia til å justere klokkene.

H. Dermed opplever man en økonomisk opptur i Asia. Dermed er det så mye penger på hemmelige konti i Sveits.

I. Med justerte klokker føles det som om tiden går raskere, og vi rekker ikke å utføre så mye på en time nå som før.

J. USA har brukt så mye penger på bestikkelser at de nå har pådratt seg en stor utenlandsgjeld.

K. Dermed opplever de også et finanskrakk som følge av dette. De prøver å legge skylden over på bankene og bruker vanskelige fremmedord som subprime-lån for å skape et diffust bilde av virkeligheten.

L. Det samme USA prøver å legge skylden over på andre for at jordens gjennomsnittstemperatur har økt. Derfor sender de Al Gore rundt for blant annet å legge skylden på noen stakkars kuer som promper.


9. Noen kommentarer til slutt
Om du skal finne ytterligere bevis eller indisier kan du trekke frem en gammel filmavis fra NRK.

Hva tror du skjer om man tar opp en film på 20 minutter når tiden går sakte, og prøver å vise den på 20 minutter 50 år senere, når tiden går fort? Nettopp. Det ser ut som folk løper rundt i ”fort film”, og det virker som om kommentatoren på filmen snakker fryktelig fort.

Dette skjer ikke med filmer fra Hollywood. Hvorfor? Nettopp. Hollywood er i USA, USA kjenner til sin egen fadese, og amerikanerne har tidsjustert filmene sine for å dekke over den. Derfor er det bare i våre egne filmer vi vil se ”fort film”-effekten. Og for å være helt ærlig: Du trodde vel ikke at Juster var så hyper i virkeligheten?

Testresultatene mine, så vel som konklusjonene, viser hvordan verden har blitt holdt for narr. Dramatiske endringer i vårt samfunn har blitt normalisert, og folk har vent seg til begrep som tidsklemme og drivhuseffekt for å forklare det.

De skyldige klarte å holde sin fadese skjult i mange år, men ble avslørt momentant da mitt 3,20-drag ble målt til 4,34.

Og hva slags klokke målte jeg tiden med?

- En CASIO.

I rest my case.

16 kommentarer:

Anonym sa...

Mesterlig!

Dette lukter Ig Nobel av. ;)

Jan Kocbach sa...

Det som forbløffer meg er hvor fort dagens unge løper 1000 meter-intervaller. Det tilsvarer jo tider ned mot og under 2 blank per drag såvidt jeg kan se?

Anonym sa...

Jo, dette må stemme. Jeg har prøvd å snurre rundt på gulvet her nå opptil flere ganger, og det blåser definitivt mer rundt ørene! (Eller gjennom, det er jeg ikke helt sikker på..)

Kongelig!! :-D :-D

Unknown sa...

innflytter: Jeg ser frem til å bli nominert :)

jan: Ja, det er jo naturlig at nivået heves fra generasjon til generasjon etterhvert som man lærer mer om kropp, trening, utstyr og teknikk. Skulle bare mangle at de løper på tider rundt 2 minutter når vi kunne løpe på 3 minutter uten all teknologien som finnes i Asics sine 2008-modeller. 20 årsmodeller... det er 20 vesentlige forbedringer, det :)

serendipitycat: Det skulle bevise det meste :)

Anonym sa...

(I beste USA-ånd) tror jeg nå kan saksøke deg for et bulket kne og et halvt dusin dvd som har falt på gulvet (de er ikke skadet, men jeg er ganske sikker på at det utgjorde et mentalt stress for dvdene). Du kan ikke oppfordre folk til å snurre rundt sin egen akse uten å opplyse om at dette kan føre til at man krasjer med dvd-hylla! Ellers bra eksperiment og logiske konklusjoner.

abre sa...

Imponerende! Teorien din styrkes ved at den forklarer såpass mange forskjellige fenomener. Den bør definitivt publiseres i et egnet tidsskrift- Du kan jo prøve her.

Anonym sa...

Det er mulig dette har pågått mer enn 20 år...
Det er nemlig ganske lenge siden jeg og noen klassekamerater på gymnaset utførte et eksperiment som skulle vise at jordens gravitasjon, g, var 9.8 m/s2. Bare at eksperimentet vårt viste at g var 10.1 m/s2!
Læreren vår var ikke akkurat lykkelig over dette; faktisk ble han fly forbanna, noe som overrasket oss dengang men nå gjetter jeg at han hadde fått bestikkelser også og var redd for at bedraget skulle avsløres sånn at ekstrainntekten tørket inn.

Nå kan jeg nevne at Ytre Enfold Videregående Skole var en erverdig gammel institusjon (også kjent som falleferdig gammel rønne med utdatert utstyr) og utstyret gruppen min brukte var minst like gammelt som foreldrene våre og derfor ikke justert for den nye "sannheten". Derfor oppdaget vi ved en tilfeldighet at gravitasjonen har økt, men vi ble tvunget til å gjøre eksperimentet på nytt med nyere utstyr, som selvsagt viste at g = 9.8...

Skummelt!

Anonym sa...

Det pussige er at klokken går saktere jo oftere man prøver disse intervalldragene. Gi det noen måneder, så er du under 4 minutter igjen.

Frode Rystad sa...

Takk for meget oppklarende redegjøring, Truls. Vi må altså få amerikanerne til å slanke seg. Trodde aldri det komme til at det verden trengte var en ny Jane Fonda ;-)

Lærte forresten på NRKs Newton i går, at kuer raper, ikke promper. Den var ny, selv for en odelsgutt :-)

Unknown sa...

sonja: Når jeg publiserer forskningsrapporten min skal jeg ta med som en mulig feilkilde at jordkloden kan rotere så fort at den kolliderer med en bokhylle :)

abre: Det er fullt mulig jeg i det minste publiserer det for hjemklubben min. Det kan være en god forklaring på hvorfor de ikke oppnår like gode testresultater som hva som ble prestert på 90-tallet.

marina: Jeg tror i grunnen at dette har pågått i mange hundre år, men at det først nå har tatt skikkelig av. Tenk bare tusen år tilbake: Da var forventet levealder ca.30 år, noe som bør bety at tiden gikk over dobbelt så langsomt den gangen. Jeg tror amerikanerne har tatt opp arven etter franskmennene. Da Ludvig 16 støttet amerikanernes selvstendighetskamp satt hans kone Marie Antoinette og oppfordret bøndene til å spise kake. Tenk litt på det neste gang du spiser en kake på Pascal...!

ringo: Det er klart... hvis jeg løper intervallene fra vest mot øst, vil frasparkene mine motvirke/redusere (retardere) jordens omdreiningshastighet rundt sin egen akse. Så ja... om jeg løper mange nok drag, vil jeg ha redusert denne omdreiningshastigheten så mye at døgnet blir lenger igjen, og klokken vil vise kortere tid etter at amerikanerne har manipulert dem tilbake. Det har du nok rett i. Spørsmålet er om det vil føre til at det blir færre døgn i året.

Frode: Jeg synes det er fullstendig logisk. Jeg løper 1000 meter. Klokken viser 4,34. Ergo må amerikanerne slanke seg. Det er så innlysende at jeg er overrasket over at ingen har gått ut i offentligheten med dette tidligere.

Esquil sa...

herlig teori

men truls. har du seriøst løpt 1000 m-dragene på 2.35? Det er jo meningsløst fort. Mennesker skal ikke behøve å ha det så travelt.

Unknown sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Unknown sa...

Hei, Esquil.

Joda, jeg var nede i 2.35. Men bare på ett drag. Det var femtedraget i en serie på seks, hvor jeg ga på det jeg hadde. Resten av dragene hadde et snitt på 2.58 den dagen. Med andre ord ikke helt umenneskelig :)
Det nest raskeste var 2.45. Uansett hadde jeg en god dag, så alt under 3 minutter ligger utenfor det området jeg kan "time".

...og PS: Det kalles ikke lenger teori når det har blitt bevist ;)

Unknown sa...

Kan legge til at jeg var støl i flere uker etterpå :D

Anonym sa...

Å løpe så fort i drag er jo helt fantastisk.
Akkurat som teorien din...

Thea sa...

Jeg mener nå at døgnet blir lengre og lengre. Jordens rotasjonshastighet svekkes hele tiden litt, pågrunn av tiltrekkningskraft fra andre legemer i rommet og rettogslett fordi konstant hastighet nesten er oppimot mulig, men ikke helt.