14. august 2006

Dødens Dal


Fotballkampen i forrige post skjedde i Dødens Dal, en dal som ligger på grensen mellom student-Trondheim og overklasse-Trondheim. I Adresseavisens spalter raste det en debatt rundt navnet "Dødens Dal". De bedrestilte på Singsaker mener at dalen heter Brodtkorpdalen eller Høyskoledalen, og at Dødens Dal er et vulgært og nyere påfunn.

Avisene bruker likevel navnet Dødens Dal, og du kan se navnet til stadighet på TV når NRK Svisj viser konsertopptak. I løpet av debatten ble det gjettet på opphavet til navnet, men ingen kom opp med noen holdbar teori. Og nettopp det at ingen vet hvordan Dødens Dal har fått sitt navn, leder meg til å tro at navnet ikke er ungt, men gammelt.

381 år gammelt.

Dalen vi kaller Dødens Dal ble nemlig til i 1625, da et solid jordras gravde ut både den og Duedalen lenger øst. Jordmassene meide Bakklandet ut i Nidelva, raset var så voldsomt at du i flere dager kunne gå tørrskodd over elva. Det må ha gått liv, uten at jeg fant antallet. Min teori er at navnet Dødens Dal stammer fra denne hendelsen.

Trondheim er bygd inni en elveslyng for å gjøre det lettere å forsvare seg mot fiender, men i 1625 var byen blitt for stor, og bydelen Bakklandet var nybygd på utsiden av elven. Jeg tipper den nye aktiviteten på Bakklandet var årsaken til at raset gikk akkurat i 1625.

Det lutfattige Bakklandet fikk kjørt seg det neste hundreåret. Det ble bygd opp igjen etter turen i elva, ble brent av svenskene første gang de tok byen, bygd opp igjen, brent av byboerne andre gang svenskene kom*. Da de fattige bygde husene sine for fjerde gang på under hundre år, fikk de Bakke kirke som trøst fra byboerne. Den står fremdeles.

Jeg har også en teori om at Lykkens Portal på Bybroen heter det den heter fordi den markerte skillet mellom de fattige på Bakklandet og de rike inne i byen. Men nå må jeg stoppe faktadumpingen.


* dette var den ene gangen Trondheim ikke ble erobret, som jeg nevnte da jeg snakket om byens patetiske krigshistorie.

Bilde 1: Dødens Dal, merk de bratte dalsidene som vitner om dalens unge alder.
Bilde 2: Lykkens Portal

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det er utrolig hva du vet... :)
*mer imponert for hver post som kommer*

Esquil sa...

Ntåå *bluss* jeg velger jo selv hva jeg skriver om, ikke sikkert jeg ville imponert deg med mine kunnskaper om bilmotorer.

Dessuten, hvis jeg forstod Iversen rett bet jeg ikke like bra fra meg som du gjorde i Jeopardy...

Anonym sa...

Haha :D Jeg var årets Jeopardy-slager, ifølge HC Andersen og de produsentfolka. Årets latterkrampe iallefall :D
Og man skal huske på at jeg var på tidenes bakfyll etter en uke i Dublin!