6. august 2006

For mye kjønnskvotering

Skolen min, NTNU, ble laget på nittitallet ved at de slo sammen skolene NTH (norges tekniske høyskole) og AVH (den allmenvitenskapelige høyskolen). Den nye skolen skulle velge fire representanter til et styre (kollegium). Styret var kjønnskvotert, med 40% av hvert kjønn, det vil si at de måtte ha to kvinner og to menn.

AVH nominerte fire kvinner. NTH nominerte to menn og to kvinner. I valget stemte AVH-ere omtrent bare på de fire fra AVH. Stemmene deres fordelte seg jevnt på de fire kvinnene fra skolen. NTH-erne stemte på samme måte bare på NTH-erne. Det kunne blitt et jevnt valg, siden de to skolene var like store. Men på NTH fikk vi høre av noen luringer at vi skulle stemme på de to kvinnene våre. De to mennene drev ikke valgkamp. Dermed fikk de to NTH-kvinnene flest stemmer, dobbeltseier i valget og gikk inn i kollegiet. På 3. 4. 5. og 6.plass fulgte de fire kvinnene fra AVH, som alle ble kjønnskvotert ut. Sist kom de to NTH-mennene, som nesten uten stemmer fikk plass i kollegiet. Resultat, NTNU fikk et rent NTH-kollegium. Ironien blir ikke mindre av at NTH var den av de to skolene som står for de typiske mannsverdiene.

Poenget mitt er at her var skillet mellom skolene viktigere enn skillet mellom kjønnene, og at kollegiet heller burde vært skolekvotert enn kjønnskvotert.

Båstenkingen "mann" og "kvinne" dukker etter mitt skjønn opp i for mange sammenhenger. Selv burde jeg i de fleste saker ha mer til felles med en kvinnelig studine fra Trondheim enn med en mannlig trailersjåfør fra Drangedal, men jeg blir likevel oftere satt i bås med Sputnik.

Og når man sier kvinne setter man Mor Theresa, Maggie Thatcher, Big-Brother-Jessica, sykepleiere, børsmeglere, nonner, sleggekastere og ballerinaer, halve jordens befolkning, tre milliarder mennesker, inn i samme bås. Jeg har ikke mange meninger som gjelder for alle disse uten samtidig å gjelde noen menn. Mann og Kvinne er den grovest mulige båsinndelingen av jordens mennesker, man burde nyansere verden mer enn som så før man danner seg bastante oppfatninger.

9 kommentarer:

Nissemann sa...

Så hvis jeg har forstått deg rett, mener du at kvotering = diskriminering, mens det egentlig skulle vært det mostatte? Men du har et poeng. Hvis jeg ikke kan bli likestillingsombud selv, så har du min stemme!

Esquil sa...

I dette tilfellet virket kjønnskvoteringen mot sin hensikt, ja. Men ikke generelt.

Takk for tilliten :) men tror ikke jeg vil...

laila sa...

Jeg er i utgangspunktet veldig enig med det du skriver i forrige innlegg, men dette var jo et stjerneeksempel på hvordan kjønnskvotering kan feile. Gode poenger!

Esquil sa...

Takk! Det er godt å ha lesere som tar nyansene. Når man er for noe men ikke ukritisk for det er det fort gjort å bli oppfattet som at man er mot det...

Anonym sa...

tjææ. særlig nyansert er det vel ikke å framstille det som om en hver feminist mener å sette menn og kvinner i hver sin bås.

jeg har ikke stort annet til felles med george bush enn at jeg tilhører den demokrafiske gruppen som praktisk talt har maktmonopol i verden: hvit heterofil mann. i den sammenhengen blekner enkelteksempler fra studentmiljøet i trondheim.

for kvinner er underrepresentert i styrer. de tjener mindre. de objektiviseres i større grad av skjønnhetsindustrien (men presset på gutter haler innpå). menn utøver fysisk makt over kvinner i et hundretalls land. kvinner får ikke bestemme over sin egen kropp.

alle de politiske, sosiale og økonomiske faktorene som gjør maggie thatcher og mor teresa så forskjellige er faktorer du velger å vektlegge. da sier du at kjønn ikke er en like viktig sosiologisk faktor.

og i møte med empirien møter du dermed også deg selv i døra.

Esquil sa...

Hei Snorre, jeg leste det du skrev om kvinnesak i 0803-bloggen og likte det veldig godt. Bl.a. om at menn også måtte kunne være positive til likestilling når det koster dem selv noe.

Bakgrunnen for det jeg skrev her er at jeg opplever et stort fokus på akkurat kjønnsskillet, og at kamp for rettferdighet over andre skiller kan komme i bakleksa. Det er en urett at norske kvinner er underrepresentert i styrene, men er det f.eks. en større urett enn at godt utdannede innvandrere ikke får relevant jobb? Jeg sier ikke at man skal droppe den ene på grunn av den andre, dette innlegget handler om at man ikke må se seg blind på bare kjønsskilleproblematikken.

Hvis man er opptatt av rettferdighet for egen del, må man også være opptatt av andres rettferdighet. Som bringer oss tilbake til det du selv sa i 0803.

Esquil sa...

Tror forøvrig du bommet på standpunktet mitt, og det var det jeg la i å ta nyansene: nyanseforskjellen mellom å være for kjønnskvotering og å være for all kjønnskvotering.

Anonym sa...

Vil påpeke at likestillingen i arbeidsmarkedet må gå begge veier. Fikk høre fra en medisinstudine på mitt kull at det var diskriminerende at jeg fikk lett sommerjobb som pleiemedhjelper. (hun ble forbigått av sykepleierstudenter som tross alt har høyere kompetanse i pleiefaget)

Lik det eller ei: Jeg tror at både status, lønn og arbeidsvilkår vil bedres dersom flere menn velger typiske kvinneyrker.

Anonym sa...

Alle diskriminerer vi hverandre litt hver dag. Og jeg kjønnskvoterer mine to jenter forran alle andre mennesker, hver dag.
Bare bombene til Israel og Hissbolla lar være å diskriminere og kvotere...