2. april 2008

Blogger jeg ikke aksepterer

Det har vært en forverring av debattklimaet i bloggeverdenen. Noen bloggere ser ut til å ønske å skade andre mest mulig, og det skremmer meg. Vi er mange som er leie nå, men det er ikke lett å se hva man skal gjøre. Å tie ihjel problemene har ikke virket, blant annet fordi slik blogging lett klatrer til topps på bloggrevyens liste over mest leste poster. Så nå sier jeg fra.

Jeg tar avstand fra disse bloggene og postene:

- Knelere er en anonym blogg som jeg ikke kan se at har annen hensikt enn å henge ut andre. Dette prosjektet er feigt og patetisk.

- Det samme gjelder Underground Blog Arena.

- Maria Mytterist har en blogg med kvaliteter, og er ikke så anonym at det gjør noe, men hun kommer iblant med bloggposter som går alt for langt i personangrep. Noen poster er heldigvis tatt av nett, et eksempel til etterfølgelse, men den som angriper HvaHunSa ligger fortsatt ute.

- radiohodes Haaneblogg er tatt av nett, den var kortvarig og ikke så drøy som de andre her, og den er bedt om tilgivelse for. Så jeg tilgir og oppfatter at radiohode ikke står for dette lenger. Men også det var en anonym hetseblogg, og anonym hetseblogging er uhyggelig i seg selv.

Jeg er motstander av slik blogging.

Jeg vil oppfordre alle som blir uenige på internett til å forsøke så godt man kan å tilgi hverandre og finne forsonelsens vei. Mennesker har alltid gode sider, se etter dem. Peace&Love i 2008.

EDIT: Nå startet kranglingen opp igjen i kommentarfeltet, så jeg slår det av. Problemet da er at de jeg kritiserer ikke kan forsvare seg, men siden bloggene er linket til så regner jeg med at de evt klarer å svare der.