4. januar 2008

Når David gruser Goliat

Jeg har lyst til å teste om du har hørt om dette lille stykket historie.

Du skal finne ut hvem Fienden er. Målet mitt er å lure deg og lære deg, så det blir ikke gitt ved dørene, det blir ikke vist noen nåde, du skal ha max et par poeng. Poengene du får når du klarer det, står foran opplysningen.

10. Fienden er en selvstendig nasjon. Siden opplysningene kan virke smått utrolige etterhvert, presiserer jeg at de tre krigene vi skal snakke om ikke skjedde i cyberspace, verdensrommet eller litteraturen, men at de foregikk på overflaten av planeten Jorden, og at Fienden er et FN-medlem som du bør ha hørt om.


9. Krigen startet da Fienden annekterte et område omtrent på størrelse med Israel.8. Storbritannia satte først inn Royal Navy (dvs marinen). Ressurssterke land som Frankrike, Belgia, Tyskland, Danmark og Nederland og Spania tok alle Storbritannias side i konflikten. Fienden på sin side var en gang så fattig at nasjonen måtte oppgi sin suverenitet og be om å bli styrt av et annet land. Fiendens kolonitid var over 14 år før krigen startet.


7. Etter tre år av krigen innså England at de, som i den amerikanske uavhengighetskrigen, hadde undervurdert kampviljen og kompromissløsheten til en fersk nasjon. Engelskmennene kapitulerte og trakk seg ut. Fredsforhandlingene foregikk i London, Paris og Fiendens hovedstad.


6. Den neste krigen startet fjorten år etter den første. Fienden annekterte nå et over dobbelt så stort område. Dette nye området var på størrelse med land som Sveits, Nederland eller Danmark. Storbritannia kjempet denne gangen sammen med Tyskland. Siden forrige krig hadde Fienden utviklet et nytt våpen, primitivt men effektivt, som tyskerne og engelskmennene ikke var forberedte på. Tapstallene ble fire ganger større hos britene enn hos tyskerne. Fienden hadde ikke kjente tap.5 1/2. Den første krigen skjedde i mine foreldres levetid, den andre i min egen.5. Britenes sjefsforhandler uttalte, "(Fienden) are by any standards very difficult to deal with". Jeg vil gjette at også du anser Fienden som et tøft og hardbarket folkeferd. Også den andre krigen endte med engelsk nederlag og retrett fra det annekterte området.


4. Fienden, som altså sopet gulvet med stormaktene fra andre verdenskrig, er et land med færre innbyggere enn Trøndelag.


3. Den tredje krigen startet i 1975 da Fienden annekterte et område fire ganger større enn det de hadde tatt til nå, det vil si et område over halve Norges størrelse. Dette blir beskrevet som den korteste og mest brutale av de tre krigene, i løpet av fem måneder skjedde 35 konfrontasjoner, men fordi stormaktene nå hadde lært, og kapitulerte tidligere, ble tapene redusert med ca 30% på britisk side og 40% på den tyske i forhold til forrige krig. Fienden vant igjen uten tap.

2. Fienden er en tidligere norsk koloni.
1,9 Konfrontasjonene bestod av krigsskip og kystvaktsfartøy som bumpet inn i hverandre med vilje.

1,8 Det nye våpenet het trålkutter.

1,7 Tapstallene refererer ikke til mennesker, men til trål.

1,6 Det engelske navnet på krigene var "the cold war" minus en L,

1,5 .. altså the cod wars

1,4 .. altså torskekrigene.

1,3 Den første krigen skjedde 1958-61,

1,2 .. den andre i 1972,

1,1 .. den tredje i 1975.

1 Det er Fiendens kamp som gjør at også Norge i dag har 200-mils-sone til sjøs.

7 kommentarer:

Örn sa...

kanskje vi kan fá et par liter olje for den lille genistreken? Var vel et par liter som havnet innafor norsk zone nár den doblet seg der i midten av 70 tallet;)

A. sa...

Hei, jeg ville egentlig skrive til deg, men fant ut at det ikke gikk sånn i "public", du har ikke en mailadr. da?

Anonym sa...

Var Fienden virkelig norsk "koloni", egentlig? Ble med ett så usikker på mine historiekunnskaper her. Betalte Fienden f.eks. skatt til den norske kongen, og ble Fienden styrt fra Norge? Fienden var vel uten tvil Dansk koloni fram til og med 2. verdenskrig, men var de også norsk?

Esquil sa...

örn, hvorfor vil dere som er blitt verdens beste land å bo i utnytte oss fattige underutviklede?

tb, på grunn av karrige kår blant annet fordi jordbruk på denne øya viste seg vanskelig, hogd skog ikke ville vokse opp igjen og jordsmonnet blåste på sjøen, sultet folk halvt ihjel og Fienden så seg nødt til å oppgi sin suverenitet, de ba om å bli styrt fra Norge under det såkalte norgesveldet på 1200-tallet. Skatteinntektene vil jeg tro var magre. Da kalmarunionen kom i 1397 og norge, sverige og danmark fikk felles konge ble fienden med på lasset, dette utviklet seg til dansketiden, hvor både norge og fienden lå under dansk styre, og der ble fienden til som du ganske riktig sier, 2.verdenskrig.

alma, prøv eskil@stud.ntnu.no, så kan jeg gi deg en bedre mailadresse derfra :)

radiohode sa...

Er det noe her jeg ikke skjønner? Ingen har sagt hvilket land dette er. Örn burde vel være nærmest, rent fysisk, altså.

Esquil sa...

Ja, OK, Island er rett svar.

Nissemann sa...

Stakkar Örn, tenk å hetse ham på denne måten... Jeg lot meg forvirre lenge, men gjør krav på to poeng. Se det, nesten like mye som jeg fikk i den gyldne Q... :o)