19. januar 2008

Politisk kompass for Bloggebyen 2008

For et par år siden samlet Alpeluen svarene som bloggere ga på political compass-testen.

På grafikken nedenfor er det to dataserier, en (blå) som betegner norske bloggere og en (rosa) som betegner internasjonale statsledere. Svarene er fra mai 2006.

Som man ser hadde utvalget av bloggere en viss slagside mot venstre, og mens befolkningen som helhet ville normalfordelt seg, dvs flest prikker nær midten på X-aksen, var ganske mange av oss radikale. Hvorfor omtrent alle er antiautoritære analyserte Alpeluen selv.

X = Høyre/venstre-aksen
Y = Autoritets-aksen
Kolonnene til venstre: 2006
Kolonnene til høyre: 2008

(og nå kommer av uforståelige HTML-grunner et langt hvitt område ... scroll it, baby)


Norske Bloggere X Y X Y
Kenneth Brodal -10 -8,15
Anja - - -9,50 -7,74
Elvis Bling Laden -9,38 -5,49
Shadow -9,25 -7,64
Meningspolitiet -9,13 -6,72
Steinarine -9,13 -6,31
Tiram -9 -8,1
Tonje Brustuen -9 -6,77
Saccarina -8,75 -6,46
Morten Drægni -8,63 -5,59
Abre -8,38 -8,21 -8,62 -7,95
atlepatle - - -8,62 -5,38
Starlett -8,38 -7,1
Brage -8,25 -6,15
Jetboy -8,13 -3,79
Line W. -8,13 -6,82
Anderfo - - -8,12 -6,36
Gina -8 -8
Satyrkid -7,5 -5,95
Sindre Tollefsen -7,25 -7,59
Mihoe -7,13 -6,67
Amos Keppler -7 -9,49
Thor F. -6,5 -6,56
Marion -6,38 -5,54
Prinsesse Lea -6,38 -5,74
Ellisiv Lindkvist -6,13 -6
Espen Iversen -6,13 -4,36
Palode -6 -7,79
Tor Barstad -6 -3,44
Alex -5,88 -3,54
bza - - -5,75 -3,74
Tanketom bak tastaturet - - -5,38 -5,38
Kvitveis - - -5,38 -5,59
Christoffer Klyve -5,38 -6,36
Saltklype -6,75 -5,13-5,25 -4,36
Hawkie -5,25 -4,51
Kristin -3,63 -5,49 -4,88 -6,82
Kjetil Johansen -4,63 -2,31
Esquil -5 -3,9 -4.5 -4,87
Drusilla -4,5 -4,26
Audun - - -4,25 -3,38
Dunkman -4,13 -4,82
Alf Ivar Tronsmo - - -4,00 -1,59
Sonja - - -4,00 -4,46
GunhildS -3,75 -1,23
Trips&Tics - - -3,75 -6,56
Hjorthen -4,38 -6,56 -3,25 -7,08
Kristoffer Brodwall -3 -3
Akademikeren -3 -5
MariaMariaOslo -1,38 -3,13
GenerationTerrorist -1,38 -2,46
Morten Magelssen -1,25 0
Knut Stian Olsen -0,93 -8,41
Hablog -0,63 -0,05
Truls - - -0.25 -3,49
Milton Marx 0,75 -2,41
UngKonservativ 1,13 1,08
October 1,25 -4,51
Rambukk 1,25 -6,21
Odd Sevje 0,5 -5,23 1,88 -5,90
Tor André 2,5 -3,85
Alpeluen 2,5 -5,3
Fabelfisk 2,63 -4,77
Knut Alberts Beer Blog 2,63 -5,8
Øyvind Larssen 2,88 0,87
Tormod 2,13 -4,623,63 -4,82
Albacom 4,38 -3,95
PeterAndrej 4,63 -3,49
Leif H. 4,88 0,87
Steinbukken 5 -4,62
Gerronimo 6 -2,56
Kapitalismus 6,5 -4,37
VamPus 6,63 -5,79
Pleym 8,25 -7,74
Lars Inge Bremnes 8,5 0,51
Blåblogg 9,13 -3,9Statsledere X Y
Gerhard Schrøder 2 1,6
Dalai Lama -5,3 -5,8
Nelson Mandela -7 -3,6
Pave Johannes Paul II -2,8 3,3
Robert Mugabe -5,4 5,8
Saddam Hussein -6,9 7
Yassir Arafat -4,7 6,9
Jacques Chirac 3,2 3,8
Stephen Harper 4,1 3,2
Ariel Sharon 4,5 5,3
Tony Blair 5,4 3
Silvio Berlusconi 6,3 3,2
John Howard 5,6 3,7
George W Bush 7,6 4,8

Nå melder to spørsmål seg. Hvor står folk i dag? Og hvor står de nye bloggerene? Hvis du vil bidra i kartleggingen, kan du ta political compass-testen, og rapportere svaret i kommentarfeltet.Postpost: Nytt system på bloggrevyen. Hvis du ønsker at andre skal lese innleggene, trykker du på den gule stjernen.

42 kommentarer:

Anonym sa...

Feil link, kanskje?

Esquil sa...

Takk for æders aarvaakenhet, frøken.

Cubic Bubbles sa...

Economic Left/Right: -3.75
Social Libertarian/Authoritarian: -6.56

Må innrømme at et par av spørsmålene ikke var helt enkle å forstå, så jeg er ikke sikker på om jeg svarte riktig.

Esquil sa...

enig. jeg måtte slå opp ordet instill: To introduce by gradual, persistent efforts; implant:

Unknown sa...

Dette er kanskje litt på siden av tema, men...:
At norske bloggere er mindre autoritært orientert enn internasjonale statsledere har vel en sammenheng med at det er mindre kultur for autoritetsrespekt i Norge enn i andre land.

I en anerkjent undersøkelse fra 70-tallet på IBM-ansatte i 64 land, konkluderte Hofstede med at Norge og Sverige var blant landene hvor fotfolket aksepterte/forventet minst styrkeforhold i maktbalansen mellom leder og ansatt ("Power Distance"). Blant de 64 landene var det bare Irland, New Zealand, Danmark, Israel og Østerrike som scoret lavere enn oss.

I tillegg kommer den effekten at ledere jevnt over (i større grad enn de som blir ledet) vil ønske at en lederposisjon gir makt.

Pluss på at land med mer krig, korrupsjon, kriminalitet og politisk ustabilitet enn Norge (dvs. de fleste land utenfor norden) har behov for mer tydelige ledere, og at blogging som fenomen ofte innebærer å stå frem med egne meninger, så er det naturlig at internasjonale statsledere liker autoritetssystemer bedre enn bloggere, og kanskje norske bloggere spesielt.

Jeg hadde prosjektoppgave i organisasjonspsykologi som bygget på Hofstedes resultater... :)

Hjorthen sa...

Sist havnet jeg på -4.38 på den økonomiske aksen. Nå har jeg tatt et lite steg mot sentrum: -3.25 Hvilket sikkert er dekkende nok. Denne testen er jo utenlandsk, hadde den vært laget i Norge ville jeg tippet at jeg ville havnet i sentrum, men litt over på høyresiden på den økonomiske aksen.

Når det gjelder den autoritære aksen så har jeg imidlertid blitt enda litt mer anti-autoritær. Fra - 6.56 til -7.08. Hvilket sikkert er helt greit. Men min anti-autoritære holdning vil nok ligge noe nærmere sentrum i en norsk utgave av en slik test.

Vi konkluderer med andre ord med at jeg er en politisk korrekt, kjedelig og pragmatisk sentrumsvelger, og det er helt greit for meg.

Esquil sa...

truls, det virker som en god analyse på meg. mye av de samme momentene som alpeluens, men i mine øyne mer konsist formulert.

hjorthen, det er akkurat samme bevegelser som jeg selv har hjort.

Unknown sa...

Economic Left/Right: -0.25
Social Libertarian/Authoritarian: -3.49

Det betyr vel i grunnen at jeg er ganske meningsløs :)

Anonym sa...

Jeg tok denne i mai 2006. Da fikk jeg dette resultatet:

Ec. left/right: -8.38
Soc. lib./auth.: -8.21

Nå tok jeg den på nytt, og fikk:

Ec. left/right: -8.62
Soc. lib./auth.: -7.95

Ca. 3 % variasjon er vel ikke mer enn at det kan tilskrives usikkerhet i noen av spørsmålene. Jeg er altså rimelig stabil venstreanarkist eller noe sånt.

Esquil sa...

ja du var raud.

abre og truls, dere overrasker i hver deres retning, jeg trodde vi lå i ca samme område. truls til høyre for hablog, en mann som vampus ofte hyller, det hadde jeg ikke gjettet. men jeg hadde ikke gjettet hablog på v. side heller, da.

Anonym sa...

Economic Left/Right: -5.38
Social Libertarian/Authoritarian: -5.59

Det er meg og Gandhi altså, meg og Gandhi :)

Anonym sa...

Jeg er også overrasket over at vi scorer såpass forskjellig. Men jeg synes resultatet virker veldig ekstremt sammenlignet med hvordan jeg oppfatter meg selv. Jeg er klart anti-autoritær, ja, men på venstre-høyre-aksen regner jeg meg som nokså moderat venstreorientert, og temmelig tvisynt. Jeg lurer på om noen enkeltspørsmål slår uventet kraftig ut.

Jeg er enig med Hjorten i at testen er dårlig kalibrert for norske forhold.

Anonym sa...

Jeg fikk følgende:

Economic Left/Right: -5.75
Social Libertarian/Authoritarian: -3.74

Esquil sa...

Det kan være testen er dårlig tilpasset Norge. Men etter å ha opplevd en del av testene som er tilpasset Norge, blant annet den som plasserte vampus i RV, så er min følelse at denne testen er dyktig laget. Men nå er jeg sikkert smigret av å havne i nabolaget til Nelsom Mandela, Dalai Lama og Mahatma Gandhi.

Anonym sa...

Economic Left / Right: -4.00
Social Liberian / Authoritarian: -1,59

Altså en sentrumsvelger som tipper litt mot venstre.

Anonym sa...

Dette var jo litt morro da!
Economic Left/Right: -8.62
Social Libertarian/Authoritarian: -5.38
Hvilket plasserer meg nærmere Nelson Mandela, enn George Bush, for å si det sånn.....

Kristin Storrusten sa...

Jeg husker jeg slet med denne testen sist gang, og merker meg at jeg flere ganger nå måtte trykke flere ganger på noen "Strongly disagree"-knapper, for å understreke for meg selv hvor viktig dette er. Med andre ord var det ikke noe sjokk at jeg har vandret litt lenger unna sentrum:

Economic Left/Right: -4.88
Social Libertarian/Authoritarian: -6.82

Anonym sa...

Eg er litt Gandhi følar eg, om enn ikkje like søt:

Economic Left/Right: -5.38
Social Libertarian/Authoritarian: -5.38

Anonym sa...

Eg er litt Gandhi følar eg, om enn ikkje like søt:

Economic Left/Right: -5.38
Social Libertarian/Authoritarian: -5.38

Odd sa...

Jeg mener egentlig testen er ganske dårlig. Særlig på de økonomiske spørsmålene så merker jeg at jeg kvier meg for å avgi svar fordi jeg mener premissene i spørsmålene er så utrolig feilaktige. F.eks at det er en motsetning mellom interessene til globale selskaper og verdens befolkning.

Kunne holdt på lenge med dette, men får vel bare avgi svar (og noterer jeg tilsynelatende har forflyttet meg øenger til høyre på den økonomiske skalaen siden sist, mens jeg i virkeligheten om noe nok har gått bittelitt den andre veien.

Economic Left/Right: 1.88
Social Libertarian/Authoritarian: -5.90

Jeg er -egentlig- en ond kapitalist. Helt sant. Det bare vises ikke godt nok på testen.

Esquil sa...

takk for input-data, alle sammen! jeg prøver å legge dem inn, bare si fra hvis noe blir feil.

ser foreløpig ut som om dataene normalfordeler seg rundt bloggens politiske linje. for å være statistisk god skulle testen vært plassert i noen flere blogger, av forskjellig kulør, slik den ble i 2006.

kristin, betyr det at du er bedre i engelsk eller at du har fått meninger? nå har jeg dagens onde kvinne og en die-hard-rojalist fra bærum i mitt nærmeste politiske nabolag, lurer på hva det sier om meg.

odd, iblant er det jo en motsetning i interessene mellom globale selskaper og verdens befolkning. Du mener ikke at de alltid er sammenfallende?
godt å få med en kapitalist da :) dere har vært underrepresenterte til nå.

klypa sa...

Economic Left/Right: -5.25
Social Libertarian/Authoritarian: -4.36

Anonym sa...

Economic Left/Right: -4.25
Social Libertarian/Authoritarian: -3.38

Anser meg selv for å være lenger til høyre enn stort sett alle jeg kjenner godt, så den testen må være dårlig kalibrert for norske forhold.

Sier egentlig litt om Bush at selv «onde kapitalister» i Norge ikke er i nærheten av ham på det politiske kompasset :D

Anonym sa...

Economic Left/Right: -8.12
Social Libertarian/Authoritarian: -6.36

Dette stemte ganske greit for meg når det gjelder høyre/venstre, men tror ikke jeg er så liberal som resultatet skulle tilsi...

Anonym sa...

Economic Left/Right: -4.00
Social Libertarian/Authoritarian: -4.46

Savnet "vet ikke/dette har jeg ingen mening om"-knappen veldig, da.

Anonym sa...

Economic: Left/Right: 3.63
Social: Libertarian/Authoritarian: -4.82

Har bevegd meg litt til høyre økonomisk og blitt litt mer sosialliberal.

Jeg synes det er overraskende at jeg er blant de lengst mot høyre ettersom jeg alltid har sett på meg selv som moderat sentrist.. Ah, well.

(For øvrig er "Tormod" og "Somle" samme person (meg). Jeg brukte "Somle" som nick da jeg blogget på VGB)

Anonym sa...

Economic Left/Right: -9.50
Social Libertarian/Authoritarian: -7.74

Se, jeg deltar.

Anonym sa...

Economic Left/Right: -6.12
Social Libertarian/Authoritarian: -5.08

Guri sa...

Economic Left/Right: -8.25
Social Libertarian/Authoritarian: -6.82

Fjeldstad sa...

Sjølv om jeg er litt uenig i dette "kompasset":
Economic Left/Right: -8.50
Social Libertarian/Authoritarian: -5.23

Anonym sa...

Her kom min plassering:

-10.00
-7.74

Langt til venstre, mao.

Esquil sa...

mao, pun intended?

sliten mann nuh, skal legge inn data etterhvert. peace out, godtfolk.

Anonym sa...

Klart det var pun intended!

Ellers- du må få et lite html-kurs, tror jeg. Maken til scrolling, altså.

Esquil sa...

det virker i preview. når både jeg og preview er enig og publish mode er uenig, velger jeg å tro at det er vi som har rett :)

Anonym sa...

Economic Left/Right: -8.12
Social Libertarian/Authoritarian: -7.03

Trudde eg var lenger ned og til venstre, men testen er jo litt rar.

Anonym sa...

Konrad havner på:
økonomisk: -3,5
autoritær/liberal: -6,2

Dette er vel en amerikansk skala slik at vårt norske sentrum er sikkert et par trinn på minussiden.

Anonym sa...

Economic Left/Right: 7.25
Social Libertarian/Authoritarian: -6.00

Syns enkelte av spørsmåla var litt for unyanserte, men alt i alt fekk eg få overraskingar.

Swazi sa...

Economic Left/Right: -7.00
Social Libertarian/Authoritarian: -5.44

Esquil sa...

note to self, oppdatert tom anja

Svorsken sa...

Economic Left/Right: 5.00
Social Libertarian/Authoritarian: -4.82

Anonym sa...

Mange raddiser som blogger? Eller er det ganske enkelt fritenkere?

Örn sa...

Noterer meg at jeg oftere er sterkt uenig en sterkt enig. Det tar jeg selvkritikk pá.

Economic -4.50
Social : -4.82