20. juni 2007

Skattesystemet vårt skader miljøet


Før hadde Norge flere skattesmutthull. På åttitallet var kommandittselskaper det store. På nittitallet var aksjer mildt beskattet.

Nå er de andre smutthullene tettet, det ene store smutthullet er eiendom. Kemneren leker at husene er verdt mye mindre enn de er. Når et hus som er verdt fire millioner har ligingsverdi på fire hundre tusen, slipper eieren å betale formueskatt for 3,6 millioner.

Hvis du eier et hus er det lett å tenke at den lave ligningsverdien er en fordel for deg, men det hadde vært sunnere med riktige ligningsverdier og et system som ga deg lov til å eie et normalt hus uten å betale formueskatt. For dagens system blir melket på en usunn måte.

Da jeg hørte om Røkkes nye hytte på Oppdal med 32 toaletter tenkte jeg at mannen var gal. Men så regnet jeg på det. Hytta koster ca. 200 millioner, ligningsverdien er neppe over 20 millioner, antagelig mindre. 180 millioner slipper unna beskatning, hvert år. Røkke får indirekte en årslønn på 3.240.000 av Staten bare for å eie denne hytta. Det vil si over en kvart million skattefrie kroner hver eneste måned så lenge han eier hytta. Hytte med 32 toaletter er ikke galskap i Norge, det er genialitet.

Vi har altså et skattesystem som oppfordrer oss til å bygge store og mange hus og hytter. Siden Norge er et kaldt land sender de store husene oss opp på verdenstoppen i strømforbruk per innbygger. Vanlige folk med penger til overs kjøper hus i navnet til kona og ungene og leier dem ut. Hushaiene yngler.

Hvorfor palassbygging og hushaivirksomhet må være blant de best skjermede næringene i landet er vanskelig å forstå. Kanskje har det noe å si at representantene på Stortinget typisk eier et hus på hjemplassen, i tillegg til at de gjerne kjøper seg et i Oslo.

Systemet skader oss gjennom at det skaper kunstig høye boligpriser som kan føre til krakk. Og den økte strømbruken skader miljøet.

Bilde: Bjørn Dæhlies hyttepalass, i Trysils nye Beverly Hills-område

17 kommentarer:

Swazi sa...

Det beste innlegget du har skrevet? Jeg tror i alle fall i min naivitet dessverre at din analyse er ganske korrekt. Jeg vil ikke påstå noe, men for meg virker det innlysende at ulike typer spekulanter vil forsøke å dra nytte av den eksplosive økningen i boligprisene. Det vil på lang sikt være negativt for mange enkeltpersoner og sikkert også for miljøet. (Beklager at jeg linker til NNDF, men den siden lever mer enn bloggen min for tiden).

=Anja sa...

Vis meg et kommunestyre i "fattige" utkantskommuner med stor fraflytning som er imot hyttebygging!
Forøvrig sikkert rett det du skriver-
og hele greia er tragisk

røverdatter sa...

Jeg syns det er kult at du faktisk setter deg ned og regner på sånne ting. -Så kult at jeg blir litt forelska.

Helge Samuelsen sa...

Nåja...tilsynelatende gode poenger men på feil grunnlag. Etter min ringe mening.

Hva er grunnlaget for at penger frosset i fast eiendom i det hele tatt skal beskattes? Fordi det bare ER sånn??? Prinsippet stammer fra middelalderen da lensherrene hadde gått tom for unnskyldninger til å skattlegge folk for å betale for gildene sine (helt sant).

Hadde det ikke vært bedre om Kjell Inge Røkke og andre kakser ble beskattet skikkelig for de pengene de tar ut i privat forbruk slik alle andre blir det i utgangspunktet....? Så kunne de bruke det resterende slik de ville.

Det finnes ingen a priori rett til å beskatte et spesifikt forbruk over andre. Med din løsning får vi bare det resultatet at Kjellien sannsynligvis bygger hyttene sine andre steder. Sveits eller noko slikt (Det ville jeg gjort...)

Hvorfor skal min samling av gamle SCI-FI filmer ikke beskattes, mens huset mitt (som egentlig betyr litt mer for meg - spesiellt på vinteren...man kan til og med si at det er en livsnødvendighet - BLIR det?

Rent eksempelvis.

Poenget med formueskatt er jo bare en ny skatt fordi man ikke gjorde jobben godt nok med inntektskatten.

Og de som lider mest av dette er folk flest. Jeg kjenner noen som bor i et 200 år gammelt trekkfullt hus på 50 kvm med en hage som heldigvis er liten..heldigvis fordi den er uren luren himmelturen- disse gode menneskene er lavtlønnede musikere og mer miljøvennlige enn du kan tenke deg...men som betaler over 4000 kroner i eiendomskatt fordi kommunen er så fattig at de "må" ha så mye skatt.

"Vanlige boliger skal holdes utenfor"?? Ikke hold pusten. Det er ikke slik det fungerer. En lillefinger blir fort hele hånda.

Og boligprisene går opp fordi det er så bra å spare i bolig? Min gode mann, min helt ordinære bolig ble kjøpt fordi jeg behøver tak over hodet for meg og mitt barn. Det samme gjelder folk flest. Det en MÅ ha er ikke en "økonomisk investering".

Boligprisene er høye fordi LØNNSNIVÅET er altfor høyt for altfor mange. Det er enkel økonomisk teori. Lurt på hvorfor en cola koster tilsvarende en krone i Angola?? (Når jeg tenker meg om så har jeg ikke tenkt akkurat så mye på akkurat DEN problemstillingen jeg heller) Men svaret er: Fordi slik er økonomien der. Hvis folk i Angola gjennomsnittlig hadde tjent like mye som oss i gamle Noreg, ville Colaen kostet det samme også...

Pris følger betalingsevne langt mer enn imaginær "investeringsverdi".

Så - det er oljeøkonomien som bestemmer skyhøye boligpriser - ikke det at folk flest får dollartegn i øynene når de ser muligheten av å investere i eiendom. Folk flest har verken 32 toaletter eller flere hus på si som investeringsobjekter..

Dessuten: Forutsatt at en BLIR innen samme økonomi (dvs ikke emigrerer til et land der boligprisene er lavere og tar med seg gevinsten fra egen bolig) er "gevinsten" ved økt verdi på eiendom gjennomsnittlig alltid null! Og det er ikke tull engang.

Skal en inn i samme økonomi er tilsvarende boliger på akkurat samme prisnivå (med enkelte lokale variasjoner selvsagt)

Myndighetenes propaganda for å få aksept for mer skatt på hvermansen er imidlertid god - det skal de ha - slik at en kanskje kan unnskyldes for å gå litt surr i begrepene.

Helge Samuelsen sa...

MEN... på den annen side må jeg jo skynde meg å si at uttalelsen "Hvis du eier et hus er det lett å tenke at den lave ligningsverdien er en fordel for deg, men det hadde vært sunnere med riktige ligningsverdier og et system som ga deg lov til å eie et normalt hus uten å betale formueskatt"...er jeg helt enig i.

På den annen side vil et system med riktig likningsverdi og redusert skatteprosent git akkurat det samme i skatt - så det går jo opp i opp.

Problemstillingen med skatt på bolig i det hele tatt er at den aldri blir rettferdig. En gammel enke som sitter i huset hun har bodd i hele sitt voksne liv blir presset ut fordi hun ikke kan betale skatten sin...

Fordi prisene har steget astronomisk i det siste og skattegrunnlaget har økt. Men denne enken har ikke fått pensjonen økt tilsvarende turbokapitalismen ellers i samfunnet...

Mens bolighaien med millioner på bok gjerne vil ha huset hennes - HAN kan betale skatten.

No fair...

kvitveis sa...

Oj, dei forrige kommentarane satte meg heilt ut. Men eg hopper over dei og henge meg på Røverdattera, fascinerande kunnskap.

Ja, og sånn forresten, er det greit at eg linker til deg?

Helge Samuelsen sa...

Ja, jeg gir meg ikke :O)

Jeg VET at du ønsker skattefritak på "vanlige" hus. Jeg betviler at det vil skje, og vil derfor kortslutte muligheten til å beskatte "vanlige" hus ved å fjerne denne skatten totalt.

Et "vanlig" hus er uansett idag relativt dyrt og et kjekt lite investeringsobjekt for de med stor lommebok uansett. En vridning av bolighaienes interesse mot "vanlige" hus gir bare en prisstigning som svir der det helst ikke skulle svi - for folk flest.

Jeg må også si meg uenig i uttalelsen: "Siden Norge er et kaldt land sender de store husene oss opp på verdenstoppen i strømforbruk per innbygger."

Og dette er miljøfientlig?

Non sequiteur. Her er premisset feil. Bruk av el-kraft fra fortrinnsvis vannkraftverk gir oss europas RENESTE energi til oppvarming. Selv med litt iblandet kullkraft...

Poenget er at vi bruker mye el-kraft, men vi bruker totalt sett ikke mer ENERGI enn gjennomsnittet i Europa. Bare sjekk det hvis du ikke tror det.

Slik logikk som du utviser var kraftbransjens kronargument for å få oss til å akseptere høyere kraftpris slik at de kunne håve inn noen milliarder ekstra med "ren" samvittighet. Det blir ikke sannere av den grunn.

Og det nytter ikke å "ta" de med store hus ved å sette opp kraftprisen. De du "tar" er i virkeligheten de svakeste.

En diskusjon om "kvotebegrenset pris på strøm", dvs et toprissystem er umulig med dagens markedsorienterte ordning. Men en slik ordning kunne kanskje løst den problemstillingen - men slikt er ikke engang i nærheten av å ha politisk aksept idag.

Politiske forsøk på å "vri" ressursbruk ender som regel opp i katastrofe uansett.

Ok, NÅ gir meg for idag :O)

Esquil sa...

Gode poenger på hvilket feil grunnlag? Virkeligheten?

Jeg har sett dine interessante økonomiske teorier før, de bryter radikalt med det som undervises i faget økonomi. Ved fakultet for industriell økonomi ved NTNU mener man eksempelvis at økning i etterspørsel, også etter boliger, gir økning i pris.
Og om bensinavgifter vil de nok mene at økte avgifter gir lavere etterspørsel.
Så dette er ikke rett forum for deg, Helge, du utfordrer Keynes, Milton, Haavelmo og de store gutta, du bør stile høyere.

--

*bluss* må ikke si sånn røvis, plutselig blir dette en kjempenerdeblogg.

takk, swazi, mye enig i det du sier.

anja, en ting er hytter, noe annet er slott.

Esquil sa...

takk, kvitveis :)
det er bare hyggelig. tar hintet.

helge, tanken min er slik: fribeløpet i formueskatten er i dag 200.000. Ved å øke ligningsverdiene på eiendommene til markedspris ville staten fått inn betydelig mye mer i formueskatt. I stedet for at staten tar inn disse pengene er min tanke å øke fribeløpet slik at staten får inn det samme som nå. Da vil incitamentet for å bygge tullebygg og å samle på hus forsvinne.

Jokke, fred være med hans minne, får siste ord: "Jeg kan ikke fatte og begripe hva folk skal med så mye plass."

Esquil sa...

ok da, kvitveis, jeg skjønner at det ikke var et hint siden du ikke engang hadde lagt ved din egen link.

Helge Samuelsen sa...

Ja - økonomene ved NTNU har selvsagt rett i at økt etterspørsel gir høyere pris. Det betviler jeg ikke. Men hvis de i fullt alvor tror at økte avgifter automatisk gir mindre forbruk av alle typer varer bør de sparkes, og nye økonomiske teorier komme inn i pensum.

Heldigvis behøver vi ikke det, fordi det lenge har vært kjent at noen varer er lite priselastiske. Det er ikke mitt påfunn, selv om alle som ikke er enig i meg i dette liker å gi meg "skylda" for å komme med "nye" økonomiske teorier.

Hvis gutta på NTNU mener alle CO2 avgiftene og bompengene etc har redusert bilbruken og drivstofforbruket bør de ta seg en tur ut i virkeligheten.

Men selvsagt har de aldri sagt at de gjør de? Har de vel?

På den annen side må jeg jo si at jeg er enig i at en justering til markedsverdi på eiendommer kan være klokt hvis en samtidig justerer innslagspunktet. Men slikt forutsetter at en aksepterer at eiendom bør beskattes i utgangspunktet. Det gjør altså ikke jeg, og det er et politisk synspunkt, så det er fair å være uenig i.

Tullebyggene blir du imidlertid aldri kvitt. Det bygges mer tullebygg for eksempel i Dubai enn i Norge. En må jo bruke penger til noe når en har dem. Og Røkke og gjengen ville sikkert ikke ta fem øre for å flagge ut hele røklet hvis de følte de "måtte".

røverdatter sa...

Det er kult.

kvitveis sa...

Du har rett, det var ikkje meint som hint, berre høflig spørsmål :) Men no skal det vera mulig å finna meg.

Helge Samuelsen sa...

Siden bensinavgifter kom opp:

http://www.nettavisen.no/miljo/article1094244.ece

Situasjonen er helt lik i forhold til boliger - fordi boliger i enda større grad enn bilbruk er en nødvendighet for folk flest.

Litt informasjon omkring begrepene priselastisitet og mangel på sådan:

http://en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity_of_demand

http://www.netmba.com/econ/micro/demand/elasticity/price/

I mange tilfeller er det vanskelig å definere Q2 a priori, men som regel vil om ikke annet empiriske studier gi indikasjoner på den reelle priselastisiteten.

Med andre ord, jeg driver ikke med alternative økonomiske teorier. Jeg vet det er irriterende at jeg ikke slipper denne saken, men en overfladisk forståelse for økonomiske prinsipper gir ikke det beste grunnlag for å kommentere komplekse realiteter.

Hovedpoenget her illustreres med følgende sitat: "Goods and services for which no substitutes exist are generally inelastic".

Denne regelen overkjører den generelle regelen om at økt pris gir mindre forbruk i relevante tilfeller. Slikt vil gjerne overses av for eksempel politikere som har en interesse av å ta inn avgifter snarere enn å få reelle resultater.

Eiendomskatten på boliger må være astronomisk for å tvinge de rikeste til å bo i "standard" boliger. Sannsynligvis flagger de før ut...

I alle tilfeller kortslutter modellen automatisk HVIS AVGIFTENE HAR TILSIKTET EFFEKT - fordi det da ikke bor noen i "store" hus. For å være provenynøytral må eiendomskatten dermed omstruktureres til å omfatte "standard" boliger.

Vi er jo uenige her..og det er greit. Jeg leser bloggen din relativt ofte og den er god! Uenighet i dette forandrer selvsagt ikke det. :O)

Esquil sa...

Begrepet priselastitet husker jeg fra studiet, og det er et begrep som eksisterer nettopp fordi en vares etterspørsel er avhengig av prisen.

Det er mulig jeg har lest deg litt skjevt, muligens fordi jeg leste innlegget i bloggen din om bensinpris hvor du satte ting på spissen. Men økt avgift virker inn på etterspørselen. Sist sett i sverige, da de EU-tilpasset alkoholavgigtene og fikk solid økning i alkoholsalget som resultat. Det er i mine øyne far out å påstå noe annet. At effekten av en liten avgiftsøkning i enkelte tilfelle kan spises opp av andre faktorer, er en selvsagt sak.

Jeg vil jo gjerne diskutere saken, problemet mitt er at vi virker uenige om basisprinsipper for hvordan samfunnsøkonomi fungerer, og jeg er ikke motivert for å diskutere hvorvidt det jeg lærte på universitetet er feil eller ikke.

Saken handler ikke mest om røkke, men fremst om vanlige folks adferd når de har noen millioner til overs. Om de kjøper hus i utlandet istedet, (noe jeg tviler på at er det selvsagte alternativet, og store hus i Dubai er uansett et mindre miljøproblem enn store hus i Norge), har de formue i utlandet, og det skal skattes av på lik linje som formue i norge. Det jeg tror skjer med mitt forslag er at flerhuskjøpingen vil avta, hus og hytter holdes på et kvadratmetertall som er fornuftig mht videresalg, og at sparepenger spres jevnere på de muligheter som fins.

Esquil sa...

jeg snakker forresten ikke om eiendomsskatt, som er en individuell greie fra kommune til kommune. Jeg snakker om skattesmutthullet, som er ligningsverdien av eiendom.

Lady_Keira sa...

Søkki ta! Korr my dåkker veit om tinger! Det her blir litt my te mæ, ja. Æ må bare se beundrende på, æ.